xsHCM ngày 12-10-2019

XSHCM 12-10-2019 (TPHCM)

XSHCM Thứ 7, 12/10/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
14
461
7245
1524
0550
3444
64363
00085
96246
92861
11192
67912
59800
37305
22581
46272
91047
464318
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,5 4,2,8 4 - 5,4,6,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 1,3,1 2 5,1 2
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x