xsHG ngày 12-10-2019

XSHG 12-10-2019 (Hậu Giang)

XSHG Thứ 7, 12/10/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
99
649
3693
6143
3881
9127
99028
89597
19598
16409
15461
22971
75957
43540
26017
15422
01824
618849
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 7 7,8,2,4 - 9,3,0,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 1 1 1 9,3,7,8
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x