xsKG ngày 14-07-2019

XSKG 14-07-2019 (Kiên Giang)

XSKG Chủ Nhật, 14/07/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
62
229
8648
8548
3736
6756
32547
44995
40031
55559
93602
23144
69142
43057
03591
83507
71074
864371
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,7 - 9 6,1 8,8,7,4,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,9,7 2 4,1 - 5,1
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x