xsKT ngày 14-07-2019

XSKT 14-07-2019 (Kon Tum)

XSKT Chủ Nhật, 14/07/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
24
989
8925
4685
5791
0123
44125
08662
27599
34235
79183
04569
80585
22869
49420
82097
44422
779763
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 4,5,3,5,0,2 5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 2,9,9,3 - 9,5,3,5 1,9,7
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x