xsTV ngày 13-09-2019

XSTV 13-09-2019 (Trà Vinh)

XSTV Thứ 6, 13/09/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
598
1525
4132
2637
3372
08106
56136
17393
88270
39166
37516
26906
20283
42191
57998
78785
194873
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,6 6 5 2,7,6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 8,6 2,0,3 3,5 8,3,1,8
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x