xsVL ngày 13-09-2019

XSVL 13-09-2019 (Vĩnh Long)

XSVL Thứ 6, 13/09/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
88
731
8926
2629
8126
9988
68455
47038
27430
25657
79127
01389
08884
58888
61201
04594
22509
466648
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,9 - 6,9,6,7 1,8,0 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,7 - - 8,8,9,4,8 4
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x