Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Xo so Max 4D - Kết quả XS Max 4D Vietlott

G1 8034
G2 5078 0410
G3 5691 5467 5783
KK1 *034
KK2 **34
Ký hiệu bộ số
A 0410 D 5467
B 5078 E 8034
C 5691 G 5783

XS Max 4D Thứ 7, 28-03-2020

G1 2095
G2 8657 2362
G3 0259 9120 7291
KK1 *095
KK2 **95
Ký hiệu bộ số
A 2362 D 9120
B 0259 E 8657
C 2095 G 7291

XS Max 4D Thứ 5, 26-03-2020

G1 0391
G2 7927 0342
G3 6164 9216 9929
KK1 *391
KK2 **91
Ký hiệu bộ số
A 7927 D 6164
B 0391 E 9216
C 0342 G 9929

XS Max 4D Thứ 3, 24-03-2020

G1 1257
G2 7548 2635
G3 7366 4980 4906
KK1 *257
KK2 **57
Ký hiệu bộ số
A 1257 D 7548
B 7366 E 4980
C 2635 G 4906

XS Max 4D Thứ 7, 21-03-2020

G1 4147
G2 5001 2280
G3 7155 4250 8886
KK1 *147
KK2 **47
Ký hiệu bộ số
A 5001 D 4147
B 7155 E 2280
C 4250 G 8886

XS Max 4D Thứ 5, 19-03-2020

G1 0846
G2 5145 5555
G3 2317 3168 1658
KK1 *846
KK2 **46
Ký hiệu bộ số
A 2317 D 5555
B 3168 E 5145
C 1658 G 0846

XS Max 4D Thứ 3, 17-03-2020

G1 3737
G2 9064 1900
G3 5115 8910 9725
KK1 *737
KK2 **37
Ký hiệu bộ số
A 5115 D 9725
B 8910 E 1900
C 9064 G 3737

XS Max 4D Thứ 7, 14-03-2020

G1 3225
G2 9617 4959
G3 2028 3114 6167
KK1 *225
KK2 **25
Ký hiệu bộ số
A 4959 D 3114
B 9617 E 3225
C 2028 G 6167

XS Max 4D Thứ 5, 12-03-2020

G1 7194
G2 3001 8157
G3 4166 3319 0923
KK1 *194
KK2 **94
Ký hiệu bộ số
A 3001 D 3319
B 7194 E 8157
C 4166 G 0923

XS Max 4D Thứ 3, 10-03-2020

G1 9726
G2 4685 4009
G3 8612 6323 3005
KK1 *726
KK2 **26
Ký hiệu bộ số
A 8612 D 4009
B 6323 E 3005
C 4685 G 9726