xs

Xổ số MAX 4D

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 22-09-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
8098
1619
0253
4501
9048
7918
*098
**98
A B C
4501 0253 1619
D E G
8098 9048 7918

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 20-09-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
9586
8598
4323
6527
8992
8958
*586
**86
A B C
4323 6527 8992
D E G
9586 8958 8598

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 18-09-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
1526
9543
5692
2417
7266
1112
*526
**26
A B C
1112 2417 1526
D E G
7266 5692 9543

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 15-09-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
0465
4247
0188
8162
3470
9876
*465
**65
A B C
0188 8162 0465
D E G
3470 4247 9876

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 13-09-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
0242
3319
9745
1833
7054
0918
*242
**42
A B C
3319 0242 1833
D E G
9745 7054 0918

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 11-09-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
3203
8156
2136
7420
7725
8909
*203
**03
A B C
7420 7725 8909
D E G
3203 2136 8156

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 08-09-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
8031
5337
8077
0465
2422
7083
*031
**31
A B C
8077 2422 5337
D E G
0465 7083 8031
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x