Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Xo so Max 4D - Kết quả XS Max 4D Vietlott

G1 8459
G2 8360 8656
G3 1849 4239 4366
KK1 *459
KK2 **59
Ký hiệu bộ số
A 1849 D 4366
B 4239 E 8360
C 8656 G 8459

XS Max 4D Thứ 3, 21-01-2020

G1 0024
G2 1618 5125
G3 3051 8074 6176
KK1 *024
KK2 **24
Ký hiệu bộ số
A 5125 D 8074
B 3051 E 1618
C 0024 G 6176

XS Max 4D Thứ 7, 18-01-2020

G1 2008
G2 0896 9074
G3 0468 5777 5352
KK1 *008
KK2 **08
Ký hiệu bộ số
A 0896 D 9074
B 0468 E 5777
C 2008 G 5352

XS Max 4D Thứ 5, 16-01-2020

G1 5450
G2 6666 2202
G3 5176 8569 2739
KK1 *450
KK2 **50
Ký hiệu bộ số
A 5176 D 2739
B 8569 E 6666
C 2202 G 5450

XS Max 4D Thứ 3, 14-01-2020

G1 6116
G2 5227 0376
G3 1188 9803 4930
KK1 *116
KK2 **16
Ký hiệu bộ số
A 1188 D 4930
B 6116 E 0376
C 9803 G 5227

XS Max 4D Thứ 7, 11-01-2020

G1 7042
G2 2515 3164
G3 8363 2588 4494
KK1 *042
KK2 **42
Ký hiệu bộ số
A 2515 D 8363
B 7042 E 2588
C 3164 G 4494

XS Max 4D Thứ 5, 09-01-2020

G1 1435
G2 5458 2198
G3 7588 6599 2239
KK1 *435
KK2 **35
Ký hiệu bộ số
A 2198 D 6599
B 1435 E 2239
C 7588 G 5458

XS Max 4D Thứ 3, 07-01-2020

G1 4111
G2 6355 2153
G3 2469 2508 1276
KK1 *111
KK2 **11
Ký hiệu bộ số
A 4111 D 2469
B 6355 E 2508
C 2153 G 1276

XS Max 4D Thứ 7, 04-01-2020

G1 0756
G2 4345 7142
G3 8711 4335 7159
KK1 *756
KK2 **56
Ký hiệu bộ số
A 7142 D 4335
B 8711 E 0756
C 4345 G 7159

XS Max 4D Thứ 5, 02-01-2020

G1 2896
G2 1690 5416
G3 8040 6995 8795
KK1 *896
KK2 **96
Ký hiệu bộ số
A 8040 D 1690
B 5416 E 2896
C 6995 G 8795