xs

Xổ số MAX 4D

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 26-05-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
6654
7904
6291
2828
8484
6403
*654
**54
A B C
7904 2828 8484
D E G
6654 6403 6291

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 24-05-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
3694
6978
6527
2158
6743
5014
*694
**94
A B C
2158 6978 6527
D E G
6743 5014 3694

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 22-05-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
1331
8466
8057
1494
4374
2586
*331
**31
A B C
1494 8057 8466
D E G
4374 2586 1331

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 19-05-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
2142
1733
9766
0911
0190
3434
*142
**42
A B C
0911 1733 9766
D E G
0190 3434 2142

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 17-05-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
7452
6872
9228
3445
5329
7464
*452
**52
A B C
6872 7452 3445
D E G
9228 5329 7464

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 15-05-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
2130
6300
9201
3109
4881
0000
*130
**30
A B C
3109 4881 2130
D E G
0000 6300 9201

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 12-05-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
6576
9518
7721
5415
1096
5137
*576
**76
A B C
5415 6576 9518
D E G
1096 5137 7721
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x