xổ số 666
xs

Xổ số MAX 4D

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 20-11-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
3322
7871
4258
1944
7107
5179
*322
**22
A B C
1944 7107 4258
D E G
5179 7871 3322

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 17-11-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
8253
8020
6711
5843
4408
6559
*253
**53
A B C
8020 8253 6711
D E G
5843 4408 6559

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 15-11-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
0439
1015
1449
9926
2990
9304
*439
**39
A B C
9926 1449 0439
D E G
2990 1015 9304

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 13-11-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
0681
2944
1222
7077
5789
2459
*681
**81
A B C
7077 1222 5789
D E G
0681 2459 2944

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 10-11-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
8702
5738
4315
1046
2963
9723
*702
**02
A B C
4315 5738 8702
D E G
1046 2963 9723

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 08-11-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
3431
5565
5469
4473
1917
4053
*431
**31
A B C
4473 5565 1917
D E G
4053 3431 5469

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 06-11-2018

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
8461
7418
0700
6214
8231
2914
*461
**61
A B C
6214 8461 8231
D E G
7418 0700 2914
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x