xs

Xổ số MAX 4D

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 18-07-2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
5732
5755
0091
8150
0092
0080
*732
**32
A B C
8150 0091 5732
D E G
5755 0092 0080

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 16-07-2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
2226
7909
3745
2532
5179
5027
*226
**26
A B C
3745 2532 5179
D E G
7909 5027 2226

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 13-07-2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
0599
6605
6528
7299
2186
3920
*599
**99
A B C
6605 7299 2186
D E G
0599 6528 3920

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 11-07-2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
6247
1877
3959
0653
8383
1983
*247
**47
A B C
0653 8383 6247
D E G
1983 1877 3959

Xổ số Max 4D Thứ Ba, 09-07-2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
9984
7288
8842
9871
9749
8898
*984
**84
A B C
7288 9871 9984
D E G
9749 8842 8898

Xổ số Max 4D Thứ Bảy, 06-07-2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
2733
8501
4434
5007
6538
8143
*733
**33
A B C
5007 4434 6538
D E G
8143 2733 8501

Xổ số Max 4D Thứ Năm, 04-07-2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK1
Giải KK2
6585
7425
0554
6625
6123
1140
*585
**85
A B C
6585 7425 6625
D E G
6123 0554 1140
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x