xsDNA ngày 12-10-2019

XSDNA 12-10-2019 (Đà Nẵng)

XSDNA Thứ 7, 12/10/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
234
4169
6493
0884
6331
54467
99730
90020
21195
49510
55395
30276
94439
46777
47821
72415
963707
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 0,5 0,1 4,1,0,9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 9,7 6,7 4 3,3,5,5
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x