xổ số 666
xo so mega

Kết quả xổ số mega thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.327.206.000đ
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,07-12-2018
31 22 06 07 39 01
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
12
745
12760
Giá trị giải (đồng)
13.327.206
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,30-11-2018
11 18 23 25 28 35
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
38
1196
17693
Giá trị giải (đồng)
19.833.902
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,23-11-2018
08 10 12 21 40 25
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
13
985
15387
Giá trị giải (đồng)
16.179.431
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,16-11-2018
04 12 18 21 25 41
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
45
1526
23536
Giá trị giải (đồng)
52.258.801.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,09-11-2018
06 35 34 18 28 32
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
34
1351
20913
Giá trị giải (đồng)
39.864.238.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,02-11-2018
04 06 11 18 24 25
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
27
1217
19837
Giá trị giải (đồng)
29.460.748.500
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x