xo so mega

Kết quả xổ số mega thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính
22.715.192.500 đồng
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,09-02-2018
19 23 10 37 02 14
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
4
52
2359
35705
Giá trị giải (đồng)
32.015.128.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,02-02-2018
28 42 02 07 45 14
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
47
1863
29353
Giá trị giải (đồng)
19.227.076.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,26-01-2018
36 28 18 44 01 09
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
69
2864
43242
Giá trị giải (đồng)
75.033.798.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,19-01-2018
31 27 28 36 02 04
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
42
1884
33988
Giá trị giải (đồng)
53.253.948.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,12-01-2018
23 08 04 27 34 17
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
67
2349
34695
Giá trị giải (đồng)
32.458.724.000
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x