xổ số 666
xo so mega

Kết quả xổ số mega thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính
16.734.191.500đ
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,26-04-2019
14 01 02 30 16 15
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
22
745
12598
Giá trị giải (đồng)
16.734.191
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,19-04-2019
17 04 01 05 21 12
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
22
889
13140
Giá trị giải (đồng)
13.042.826
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,12-04-2019
44 16 15 03 12 17
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
26
1425
23289
Giá trị giải (đồng)
40.141.316
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,05-04-2019
02 07 43 36 25 38
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
23
1128
18453
Giá trị giải (đồng)
29.177.213
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,29-03-2019
27 19 26 30 37 02
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
15
917
15485
Giá trị giải (đồng)
22.765.342
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,22-03-2019
01 03 06 13 18 41
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
13
871
14393
Giá trị giải (đồng)
18.010.166
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x