xo so mega

Kết quả xổ số mega thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính
26.951.035.500 đồng
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,20-04-2018
42 14 09 30 06 33
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
25
1587
25974
Giá trị giải (đồng)
26.951.035.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,13-04-2018
11 24 43 22 33 38
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
27
1537
24202
Giá trị giải (đồng)
19.208.849.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,06-04-2018
09 07 08 40 36 01
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
33
1660
26350
Giá trị giải (đồng)
18.950.624.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,30-03-2018
43 34 28 11 07 18
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
38
2081
33821
Giá trị giải (đồng)
47.232.044.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,23-03-2018
35 03 22 12 26 06
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
24.925.558.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,16-03-2018
06 08 13 34 20 17
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
32
1650
26555
Giá trị giải (đồng)
19.364.868.500
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x