xo so mega

Kết quả xổ số mega thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính
15.557.260.500đ
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,18-10-2019
22 15 14 04 28 39
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
12
652
11526
Giá trị giải (đồng)
15.557.260
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,11-10-2019
14 27 06 28 36 12
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
14
897
15192
Giá trị giải (đồng)
22.740.613
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,04-10-2019
36 09 30 24 25 02
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
19
782
13405
Giá trị giải (đồng)
18.949.662
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,27-09-2019
28 37 06 11 09 44
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
22
891
13451
Giá trị giải (đồng)
15.393.271
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,20-09-2019
12 29 24 31 45 07
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
2
117
3480
43740
Giá trị giải (đồng)
49.726.502
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,13-09-2019
30 15 17 02 25 38
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
34
1616
27028
Giá trị giải (đồng)
84.031.956
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x