xo so mega

Kết quả xổ số mega thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính
14.177.934.500đ
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,14-06-2019
36 12 45 16 37 02
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
16
688
11136
Giá trị giải (đồng)
14.177.934
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,07-06-2019
11 41 26 15 27 13
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
21
916
15081
Giá trị giải (đồng)
32.742.356
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,31-05-2019
30 05 06 23 07 12
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
18
1036
16259
Giá trị giải (đồng)
28.327.703
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,24-05-2019
35 33 03 02 40 31
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
10
768
13012
Giá trị giải (đồng)
24.272.614
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,17-05-2019
16 18 29 39 06 43
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
21
931
14250
Giá trị giải (đồng)
19.892.566
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,10-05-2019
05 30 25 35 38 23
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
8
708
12653
Giá trị giải (đồng)
15.860.858
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x