xo so mega

Kết quả xổ số mega thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính
14.531.727.000 đồng
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,12-10-2018
11 12 20 26 28 42
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
15
893
14992
Giá trị giải (đồng)
13.314.551.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,05-10-2018
17 12 29 44 35 04
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
33
1381
23418
Giá trị giải (đồng)
57.081.586.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,28-09-2018
02 06 11 13 15 38
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
23
1334
22636
Giá trị giải (đồng)
44.806.838.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,21-09-2018
14 03 11 23 01 29
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
19
1076
18688
Giá trị giải (đồng)
36.885.341.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,14-09-2018
12 18 34 26 17 16
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
21
1100
17553
Giá trị giải (đồng)
31.118.111.500
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x