xo so mega

Kết quả xổ số mega thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính
16.109.307.500 dong
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,17-08-2018
42 28 08 22 33 03
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
33
958
15602
Giá trị giải (đồng)
16.109.307.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,10-08-2018
24 22 18 29 41 45
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
15
1069
18117
Giá trị giải (đồng)
31.813.307.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,03-08-2018
03 08 10 24 27 28
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
28
1350
20495
Giá trị giải (đồng)
26.281.515.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,27-07-2018
38 21 02 37 42 32
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
28
1071
16468
Giá trị giải (đồng)
21.031.963.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,20-07-2018
20 14 23 16 13 19
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
19
838
14185
Giá trị giải (đồng)
16.218.909.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,13-07-2018
08 03 27 25 09 28
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
18
1026
17611
Giá trị giải (đồng)
16.334.968.000
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x