xo so mega

Kết quả xổ số mega thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính
41.341.594.500 đồng
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,22-06-2018
15 26 39 20 19 34
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
35
1302
21582
Giá trị giải (đồng)
41.341.594.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,15-06-2018
23 08 28 24 13 11
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
32
1285
22044
Giá trị giải (đồng)
29.482.556.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,08-06-2018
42 32 13 04 40 35
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
25
1218
20224
Giá trị giải (đồng)
23.018.484.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,01-06-2018
38 43 06 44 19 14
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
29
1105
18230
Giá trị giải (đồng)
17.365.309.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,25-05-2018
39 26 22 05 29 14
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
29
1259
21646
Giá trị giải (đồng)
21.696.294.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu,18-05-2018
29 03 35 24 18 30
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
20
1043
18221
Giá trị giải (đồng)
15.871.546.000
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x