xo so mega

Kết quả xổ số mega thứ 4

Jackpot Mega 6/45 ước tính
15.978.847.000 đồng
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,17-10-2018
39 01 36 12 14 43
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
23
875
14621
Giá trị giải (đồng)
15.978.847.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,10-10-2018
42 18 22 19 41 28
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
29
1552
26183
Giá trị giải (đồng)
66.629.405.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,03-10-2018
06 12 19 21 25 45
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
36
1718
24705
Giá trị giải (đồng)
52.932.632.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,26-09-2018
27 45 19 39 42 12
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
21
1455
23118
Giá trị giải (đồng)
40.998.275.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,19-09-2018
42 24 10 27 22 20
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
28
1107
18883
Giá trị giải (đồng)
34.913.441.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,12-09-2018
12 11 13 31 16 29
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
17
1040
17826
Giá trị giải (đồng)
29.419.428.500
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x