xo so mega

Kết quả xổ số mega thứ 4

Jackpot Mega 6/45 ước tính
24.283.540.000 đồng
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,18-04-2018
28 29 39 44 06 16
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
28
1778
27769
Giá trị giải (đồng)
24.283.540.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,11-04-2018
25 23 20 39 07 26
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
20
1382
25132
Giá trị giải (đồng)
16.698.808.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,04-04-2018
16 41 03 44 02 06
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
24
1396
25018
Giá trị giải (đồng)
16.610.316.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,28-03-2018
34 18 12 42 31 35
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
44
1805
29771
Giá trị giải (đồng)
41.045.491.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,21-03-2018
44 40 38 19 41 06
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
38
1716
28341
Giá trị giải (đồng)
24.925.558.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,14-03-2018
27 34 21 31 12 23
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
33
1559
25655
Giá trị giải (đồng)
16.816.618.000
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x