xo so mega

Kết quả xổ số mega thứ 4

Jackpot Mega 6/45 ước tính
41.341.594.500 đồng
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,20-06-2018
43 18 02 30 32 22
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
27
1303
20342
Giá trị giải (đồng)
37.468.041.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,13-06-2018
17 02 04 24 31 40
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
19
1182
19736
Giá trị giải (đồng)
27.102.742.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,06-06-2018
06 43 26 44 22 20
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
24
1184
19089
Giá trị giải (đồng)
21.075.967.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,30-05-2018
31 27 19 36 17 02
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
15
1085
18433
Giá trị giải (đồng)
15.627.431.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,23-05-2018
25 34 37 41 16 13
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
33
1368
21398
Giá trị giải (đồng)
19.682.837.500
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x