xo so mega

Kết quả xổ số mega thứ 4

Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.176.212.000 dong
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,15-08-2018
12 24 25 33 40 44
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
18
853
14849
Giá trị giải (đồng)
14.830.706.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,08-08-2018
19 37 44 34 41 39
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
22
1028
18789
Giá trị giải (đồng)
29.901.465.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,01-08-2018
05 29 06 37 38 30
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
24
957
17735
Giá trị giải (đồng)
24.731.858.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,25-07-2018
16 41 09 45 18 38
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
17
1047
17044
Giá trị giải (đồng)
19.477.380.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,18-07-2018
10 26 19 34 08 14
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
25
1010
15167
Giá trị giải (đồng)
14.699.373.500
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x