xo so mega

Kết quả xổ số mega thứ 4

Jackpot Mega 6/45 ước tính
22.715.192.500 đồng
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,21-02-2018
24 29 33 26 23 18
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
35
1698
31572
Giá trị giải (đồng)
22.715.192.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,14-02-2018
35 43 32 12 34 31
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
36
1472
26277
Giá trị giải (đồng)
17.174.625.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,07-02-2018
07 18 36 30 26 05
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
53
2227
35201
Giá trị giải (đồng)
26.011.855.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,31-01-2018
40 04 10 09 30 07
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
47
1858
28644
Giá trị giải (đồng)
16.606.785.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,24-01-2018
33 24 06 42 45 05
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
79
2971
44067
Giá trị giải (đồng)
67.844.710.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,17-01-2018
12 41 09 10 22 27
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
48
2257
38463
Giá trị giải (đồng)
46.117.073.000
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x