xo so mega

Kết quả xổ số mega thứ 4

Jackpot Mega 6/45 ước tính
40.626.087.000đ
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,14-08-2019
20 34 24 13 33 22
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
20
855
14855
Giá trị giải (đồng)
34.518.894
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,07-08-2019
31 05 01 43 32 13
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
17
779
14034
Giá trị giải (đồng)
26.578.394
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,31-07-2019
25 45 19 15 12 06
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
25
1034
16594
Giá trị giải (đồng)
22.199.548
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,24-07-2019
39 45 20 25 22 44
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
14
635
11869
Giá trị giải (đồng)
18.405.343
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư,17-07-2019
35 16 11 10 28 22
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
17
824
12179
Giá trị giải (đồng)
15.023.456
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x