Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 26/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3,6,6 5 4,8,5
1 3,2,0 6 4
2 - 7 6,2
3 5,8,8,4,6 8 2,0
4 8 9 5,3,5,3,5,3

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 19/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,6,4 5 1,1
1 0,2,9 6 3,3,7
2 7,3,2,9 7 4,2,4,9,1,9
3 2,6 8 5,9,1
4 2 9 -

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 12/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9,1 5 1,3,4,6
1 8,9 6 1,2
2 1,9,1,1 7 8
3 9,2,1,2,5 8 2
4 4,7 9 3,4,8

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 05/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7,5,4 5 9,1,3,3
1 - 6 6,6,3
2 6 7 9,6,7
3 8,9,3 8 4,0,3,1
4 - 9 1,8,3,0,7

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 27/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,0,7,6 5 2,8,2
1 2 6 2,0
2 2,0,0 7 7,3
3 - 8 3,2,6,2,1
4 3,3,4,7 9 1,1,4

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 20/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,6,7,5 5 5
1 5,4,5 6 1,8,7
2 2 7 -
3 6,1 8 9,3
4 2,9,4,8,0 9 9,1,5,4,4,3

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 13/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,6,6,5,7 5 4,6
1 3,3 6 9,9
2 3,2,4,8,9 7 3,7,6
3 2,6,4,0,1 8 9,5
4 - 9 6