Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 16/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0
1 2,2,8,9 6 0,2,4
2 2,0,9 7 0,1
3 8,1,2,7 8 2,1,9,3
4 4 9 4,2,1,9,3

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 09/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,0,3,8,5 5 8
1 8,4 6 1,2
2 7,7 7 4,5,4,5,0
3 6,0 8 1,0
4 7,7,7 9 0,0,4

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 02/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9,4,1 5 6,8
1 9,4,0,8,2,1 6 9
2 9 7 7,6,6
3 8,1,4 8 2,6,7,2,8
4 1,8 9 -

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 26/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4,9,4,8,4
1 9,0 6 3
2 0 7 6,3,4,2,5,4
3 9,4 8 9,2,6,0
4 9,9,7,7 9 2

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 19/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0,8
1 1 6 4,2,0,2
2 9,7,1,6,6 7 4,3,4,5
3 3,5,8 8 1,4,9,9
4 4,9,9 9 -

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 12/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,4,1,1 5 8
1 2 6 8,0,2,9
2 3,7,3,4,7 7 3,6,5,7
3 9,5 8 2
4 7,8,0 9 9,4

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 05/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6 5 -
1 - 6 7,1
2 1,5 7 5,4,8,5
3 0,7,8,5 8 0,4,7
4 2,2,0,2,3 9 3,4,4,2,0