Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 27/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,4 5 5,7,4
1 1 6 2,7
2 8,3 7 0,1,8,9,9,6
3 2,8,8 8 4,2
4 8,5,4 9 4,3,9

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 20/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,6 5 5,6
1 6,4 6 8,4,2,8
2 1 7 8,5,1,4,4,3
3 6,1,1 8 9
4 6,2,1 9 4,1,1

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 13/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,0,0,0,2 5 2
1 8,1,9,4 6 2
2 2,4,3 7 -
3 1 8 7,9,3,4,1,7,2
4 1,0,0 9 2,9

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 06/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0,3,4,0 5 4,7,8,7
1 1,7 6 3
2 6,3,1 7 3,3,3,7,1
3 2,8 8 8,3
4 7 9 3,8

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 28/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9,4 5 5,5,7,9
1 5 6 5
2 4,3,7 7 1,0
3 4,9 8 2,2,0,8,2,9
4 1,6 9 6,8,6

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 21/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,1,5,5 5 7
1 8,9 6 1,6,5,2,6,1,7
2 9 7 8,4,4
3 2,3 8 9,4,5
4 1,0,0 9 5

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 14/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,4,5,5 5 5
1 2 6 3,9,2,9,8
2 5,1 7 4,0
3 4,3 8 3,9,3,8,8
4 1,4 9 0,9,2