Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 17/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,2 5 -
1 0 6 8,4
2 0,8 7 1,1,1,8,0,2,4,1
3 1,8 8 4,4
4 7,4,2,7,9,6 9 7,2

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 10/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 8,0,8
1 4 6 4,1,0
2 0,2 7 3
3 2,0,8,1 8 0,6,8,6
4 9,8,1 9 6,9,4,6,1

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 03/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7,6,2 5 8,0
1 - 6 0,3
2 3 7 9,3,5
3 7,8,9,0,6,3,7 8 2,6,4,6,7,2,9
4 3 9 -

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 27/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2,0 5 1,8,5
1 8,9,8 6 4,6,3,6
2 6 7 7,8
3 7,4,2 8 3,4,0
4 7,1 9 4,5,6

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 20/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,9 5 0,7
1 0,0 6 3
2 - 7 8,0,6,5
3 7,7 8 4,8,1,3,6,8,7
4 3,7,4 9 4,1,9,4

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 13/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1
1 7,4,3,6 6 0,0,1,0
2 6,8 7 6,5,6
3 2 8 8,6,4
4 9,3,8,9 9 6,2,3,3

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 06/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1,6,6,7
1 7 6 4,1,6
2 8,6,7,6,8,1,5 7 6,5
3 0,4 8 8,7,4
4 1,3,0 9 0