Loto Miền Bắc - Thứ 6, 25/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1,1,7,2 5 -
1 8,1,3,5,7,8 6 5
2 - 7 2,8,7,8
3 3,4,4,7 8 -
4 0,9,0 9 1,4,5,3

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 18/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,1 5 3
1 2,2,2 6 2,8,3
2 0,3 7 4,6
3 0,6,3,0,7 8 0,8
4 1,0,5 9 0,8,7,9

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 11/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 6,2,1,4,5,3
1 3 6 8,8
2 9,8,1,1,5 7 9
3 4,2 8 5,9,1
4 0,8 9 5,1,3,3

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 04/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1,0 5 2,2
1 2,0,1 6 4,1,5
2 5 7 5,9
3 4,4 8 0,1,3,4,0,3,6
4 2,2,9 9 1

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 28/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4,4
1 3,6 6 9,9,0,4
2 3,1,7,5,0 7 5
3 2,7,9,8 8 6,8,8,2
4 8,5,5 9 2

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 21/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,6 5 4,3,5,0
1 3 6 4,6
2 2,2 7 6,6,2,4
3 9,4,6,9,6 8 8
4 8,1,8 9 9,0,4

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 14/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,9,4,7,9 5 5,1,4,6
1 4,4,4,2 6 8,5,2,5,1
2 6,2,8,2 7 -
3 3 8 6
4 7,9 9 0