Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 29/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,2 5 1,1,6,2
1 4,1,3 6 3,6,6
2 3,4 7 9
3 7 8 8,0,9,3,8
4 7,2 9 2,7,5,7

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 22/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,4,9,8 5 3,2,8
1 9,3,3,0,7 6 0,9
2 4,2,7,2 7 6,2
3 3,5,4 8 7
4 8 9 5,1

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 15/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0 5 1,6
1 5,4,4,5,0,8 6 1
2 4,0,4 7 3,1
3 7,6,2,0 8 6,4,8,5
4 6,6 9 8

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 08/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3 5 7,5,3
1 0 6 0,5,1
2 1,2,9 7 7,3
3 5,3 8 5,5
4 2,3,8,0,3 9 2,4,2,5

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 01/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9,8,1 5 5
1 8,6,1,5,3,8,9 6 9,0,2
2 - 7 7,7,2,2
3 5,0 8 8,9,1
4 6,9,7 9 -

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 23/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,2,8,3,7 5 7
1 - 6 9,1,8,3,5
2 0,6,4 7 8,5,6,5,1,7,5,3
3 8 8 -
4 4,0,2 9 7

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 16/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,4 5 6,4,1
1 - 6 7
2 3,3 7 6,8,3,7,5
3 2,3,7 8 4,9,9,1
4 9,0,9 9 4,3,5,2