Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 10/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2,5 5 9,6,8,7,5
1 0,0 6 9
2 8,6,1 7 0
3 5,3,3,3 8 5
4 8,4,0,7,9 9 1,3

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 03/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9,3 5 -
1 1,2,7,1 6 4,0
2 4,5,9,0 7 4,4,7
3 8,5,4 8 4
4 5,7,4,4 9 4,3,0

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 27/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2 5 -
1 6,1,4 6 8,3,1,0
2 3,2,8,6 7 -
3 3,9,4 8 9,9,4
4 6,9,9 9 7,7,8,3,1

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 20/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0
1 3,7,9,7 6 0,8,1
2 - 7 6,1,3,5,4,8
3 5,1 8 8,6
4 9,7,3,3,7 9 5,2,6

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 13/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4
1 - 6 1,2
2 2,4,3,4 7 8,1,7,0
3 7,5,6,4 8 3,1,7,1
4 8,3,4 9 6,2,3,1

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 06/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 6,6
1 2,4 6 6,7,3,0
2 9,2,6,4 7 5,8,7
3 0,5,0 8 2,8
4 1,0,9 9 4,2,1

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 29/09/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 8,9,2
1 - 6 2,2,8
2 4,1,9 7 0,2
3 4,6,9,3,5 8 6,0,8,0,1,4,5
4 3,3 9 4