Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 27/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 9,8,2,0
1 3,1,6,7 6 9,4,8
2 0 7 1,3,3,8
3 1,0,3 8 6,6
4 6,0,4 9 6,1

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 20/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,5,6,6 5 7,7,2,4
1 - 6 1
2 1,2,7 7 9,0,4
3 1,5,2 8 2,7,1
4 2,9 9 7,7,3,7

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 13/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,4,1,1 5 0
1 5 6 3,5,1,4
2 3,4,9 7 8
3 9,5 8 4,0
4 1,8,4,0 9 2,2,9,9,4

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 06/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0 5 6,4,6,1,8
1 3,5,2 6 5,8,6,0
2 0,5 7 8,2
3 - 8 4
4 1 9 3,6,3,8,5,5,8

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 30/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,0,1 5 3,1,4,5
1 9,2 6 0
2 3,4 7 1
3 0,9 8 3,2,6,9,1,0,3
4 8,8,4,5 9 1

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 23/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,2,9 5 7
1 0,8,5,1,5,3,4 6 2,7
2 0 7 3,0,9,6,7,3
3 8 8 8
4 1,0,8 9 9,6

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 16/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,0 5 1,3,2
1 2,4,8,4,8 6 2
2 7,8,1,5,2,7 7 2
3 8 8 4
4 7,3,1,7 9 5,8,6