Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 17/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,8,2,0 5 1
1 6,1,2 6 4,7,3,2,4,5,6
2 5 7 0,4
3 6 8 0,7
4 3 9 5,4,1,8,7

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 10/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8 5 4,4
1 4,4,5,7 6 5,3,4,8
2 9 7 2,0,0,4
3 6 8 5,5
4 6,7,7,1 9 0,2,5

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 03/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,4 5 2,4,2,5,9
1 0,8,4,6 6 0,8,0
2 4,8,5 7 1,2
3 2,1 8 7
4 1,0 9 7,3,1

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 27/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,9,7 5 1,8
1 5,3,5,6,0,9 6 6
2 0 7 1,0,7
3 5,1,3 8 3
4 9,2 9 7,4,7,7,7

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 20/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,7,0 5 1,4
1 6,0,3,0,1 6 9,9,6
2 0,5,6 7 -
3 8,8,9,1 8 8,9,9
4 5 9 3,0,4

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 13/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,6,2 5 3,8
1 - 6 6,2,3,2
2 8,6,0 7 0
3 5,3,9 8 6,2,7,1
4 9,0,7,2 9 9,8,0

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 06/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,6,3,3,5 5 3,4,0,6
1 6,0,3 6 1,8,9,8
2 - 7 8,9,9
3 2 8 9,5,4,0
4 7,9 9 5