Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 05/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,1 5 8,5,6,2,6,9,0
1 6,1,6,1 6 7
2 4,5 7 0,7
3 - 8 1
4 1,1,3,4 9 4,8,0,8

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 28/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1,3,3,9,0
1 0 6 4
2 2,3,4 7 9,8
3 8 8 5,6,5
4 3,1,3,2 9 0,3,5,2,2,0

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 21/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,5,1,5,2,4 5 3,9
1 1 6 1,7,5
2 7,5,7,1 7 0
3 5,9,6 8 6
4 0 9 0,6,8,5,9

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 14/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7,6,9,6,2,1 5 3,3
1 4,3 6 1,8
2 8 7 4,2,9,8
3 9,2 8 5,3
4 9,9 9 4,3,4

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 07/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,8 5 4,0,5
1 8,9,9 6 6,1,4
2 8,8,1,1,7 7 6,4
3 9,8,2 8 3
4 2,8,5 9 4,1

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 31/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,2,9
1 7 6 6,9,4,1
2 5,1 7 9,7
3 4,3,1,8,4 8 1,2
4 9,6,1,7,3,3,8 9 4

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 24/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,0,7
1 5,4,4,2,9 6 5
2 2 7 9
3 1,7,2,6 8 6,2,3,7,3,5,2
4 8,6,8 9 1,5