Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 21/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1,7,6 5 8,4,5
1 3,9,7 6 5,3,1
2 5 7 2,1,2
3 5 8 7,5
4 7,8,0,3 9 7,5,3

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 14/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7 5 8
1 7,1,2,2,8 6 4,7,5,9
2 6,8 7 6,0
3 5 8 1,3,8
4 4,8 9 1,6,0,6,7

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 07/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4,2,4
1 0,1,3,6 6 7,9
2 3,8 7 1,1,2,8
3 0,3 8 7,5,7
4 2,9 9 5,8,8,8

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 31/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2,8,4 5 4
1 7,2,4 6 4,7,6
2 9,9 7 5,7,1,7
3 9 8 6,4
4 5,2,8 9 8,1,0,2

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 24/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,2 5 3,8,4,7
1 6,8,3,7 6 7,2,3
2 6,6,1 7 9,9
3 3 8 4,4,8,8,8
4 3 9 8,4

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 17/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 4,1,8,4 6 0,6
2 2,5,5,4 7 8,1,1,7,2,6
3 4,7,5,2 8 2,1,9,2
4 1 9 6,2

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 10/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9 5 4
1 9,6,6 6 6,4,2,0
2 3,4,2,1 7 2
3 3,6,2 8 0,1,7,7
4 8,4,9 9 4,6