Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 12/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,1,5,1,6 5 5,3,1,3,6
1 6,1 6 3
2 0 7 2,9,1,2,9,7
3 6 8 2,2
4 8 9 2,1,2

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 05/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,4,9 5 4,4,7
1 7,4 6 8,5,6
2 3,4 7 6,6,0
3 6,7,0 8 8,5,3
4 2,7 9 6,8,8

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 29/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,2,0,7,6 5 0
1 1,7,7,0,2,7 6 5
2 8,1,9,1 7 9
3 2,9 8 2,1,5,7
4 1,6,5 9 -

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 22/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,2,8,0 5 2,3
1 3,6 6 2,1,4,2,7,0
2 8 7 9,5,6,1,9
3 6 8 0,7,5
4 3 9 2,0

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 15/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1,2 5 9,3
1 1,7 6 7
2 5,0 7 6,5,2
3 8,9,1,4 8 1,1,2
4 1,1,9,4 9 7,0,7

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 08/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7,2 5 0
1 7,6,2,9 6 8
2 0,7,8,6 7 9,6,3
3 9,1,9,7,6 8 5
4 0,3,2 9 8,2

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 01/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9,8,0 5 0,0,8,8
1 1,2,3,9 6 5,8,2
2 7 7 1
3 6,2,6 8 0,4
4 9,3,9 9 9,3