Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 31/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 5,7,8,7
1 9,9,2,5,7,0 6 8,1,3
2 - 7 9,3,0,6
3 8,0 8 4,5,9
4 5 9 4,1,6

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 24/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 9,9
1 2,6 6 3,5
2 0,2,1,9 7 8,7,4
3 1,7 8 5,8,7,5
4 3,8,2 9 3,8,9,5

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 17/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1
1 1,5,2,1 6 7,9,6,5
2 7,4,5 7 2,4
3 5,8,0 8 4,8,2
4 9,6,3 9 7,0,3

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 10/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7,6,1 5 1,1,5
1 4,9,4,7 6 5,4,4,3
2 9 7 9,1
3 - 8 1
4 9,2 9 7,0,6,0,7,9

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 03/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,6 5 4,3,8
1 4,8,0,1,6 6 6
2 3,8,5,9,6 7 6,2
3 7,5,5 8 8,1
4 0 9 9,2,8

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 25/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,6,4 5 0
1 1,8 6 8,1,6
2 3,4 7 6,9,9,7,2,6
3 9,6 8 7,7
4 0,2,8 9 1,9,3

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 18/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,2,1,3 5 3,0,9
1 6,6,2 6 4
2 6 7 9,5,6,3,1,3,0
3 3 8 7
4 2,8,1,0 9 2,1