Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 18/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,9,1 5 5,1,0,9
1 8,8 6 4
2 - 7 1,4,1
3 7,0,7,5 8 0,9,1,9
4 6,2,5,9,8 9 8

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 11/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,7,6,8 5 8,1
1 5,2,2 6 -
2 1,4 7 7,8,6,8
3 7,0,5 8 9,1,0,5
4 4 9 0,4,1,4

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 04/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9,6,7 5 4,3
1 9,9,5,1,9 6 1,7
2 0,0 7 9,1,0
3 5 8 4,8,6
4 9,7 9 8,7,9

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 28/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0,5,7 5 4
1 0,1,0 6 2,5
2 3,7,2,1 7 6
3 5,6 8 0,6,8,7,5,9,4
4 2 9 8,6

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 21/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,6,3,5 5 9,0
1 0,2 6 0
2 8,6,4,3 7 5
3 6,8 8 5,8,4
4 8,9,6,7 9 1,0,1,6

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 14/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,2,2,5,2 5 8
1 - 6 -
2 6,9,4,1 7 8,0,5,9
3 - 8 4,6,3,2,9
4 5,0,0,6 9 4,2,3,1

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 07/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6,4 5 6,6
1 6,6 6 1,8,8
2 1,9,8,8,1 7 2,8,3
3 8,6 8 2
4 6,1,0 9 9,2,9