Loto Miền Bắc - Thứ 7, 26/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3,0,1
1 5,5,3 6 9,4,8
2 4,8,9,2 7 4,6,9
3 5,4 8 6,8,5,4,3,3
4 - 9 7,1

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 19/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,8 5 3,3
1 3,3,4 6 8,7,8
2 4,2 7 9,3,8
3 6,1 8 8,2,9,6,6
4 3 9 3,2,4,5

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 12/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,3,4 5 7,2,0,1,7,3
1 8,4,9 6 1,1,1
2 9,1,4 7 1,8,3
3 2 8 0,0,7,4
4 - 9 7

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 05/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3,0 5 7
1 4,9,3 6 1,1,6
2 4,7,3,5 7 3,0,4,0
3 0,1,4 8 5
4 2,1,4 9 2,9

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 29/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,2,3,1 5 9,3,8,1,4
1 0,6 6 5
2 6,8 7 -
3 8,0,5,3 8 3,8,4,5,0,8
4 4 9 0,0

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 22/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8 5 2
1 4,4,3 6 4
2 8,3 7 0,9,5,3
3 5,6,5,5,3,4 8 8,9,8,5
4 0,8 9 5,2

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 15/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,5,4 5 8,7,3
1 3,1 6 5,1
2 3,9,9 7 7
3 6,4 8 0,3,8,9
4 2,5,5,1 9 8,7,1