Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 28/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8,6,2,3 5 9,9,3,8
1 4,5,0 6 3
2 8,3 7 9,9,4
3 7,1,5 8 1
4 6,5 9 1,1,5

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 21/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,6 5 1
1 5,4,2,4 6 -
2 1,4,8,1,4,6 7 2,7
3 7,5,4 8 6
4 3,8 9 8,6,8,0,1,0

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 14/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,5,2 5 0
1 5,6,0,5,3,4,5 6 0,1
2 2,8,4,1 7 0,1,2,4
3 5 8 1,7
4 - 9 0,9,8

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 07/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3,6 5 6,8
1 2,4,5,0,2 6 8,5,2,1
2 - 7 3,6,7,5
3 6,1,0 8 7,3,5
4 4,4 9 9

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 29/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,2,3,5,1 5 0,4,2
1 8,5,0,2,0 6 6,3,8
2 2,6 7 0
3 8,3 8 9,7,6
4 6,5 9 4

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 22/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3,7
1 9,5,4 6 8,3,0,2
2 3 7 3,6,0,8
3 4,4,3,2 8 7,6,9,4
4 7,0 9 9,1,5

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 15/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0,7,1
1 7 6 0,3
2 7,0 7 8,6
3 2,2,0 8 8,8
4 6,3,0,8,6,8,0,3,1 9 6,9