Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 25/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 7,5
1 3,8,1,7,9 6 8,4,6,8
2 1 7 3,3
3 3,7 8 2,8,4,2,4
4 3,0,5,8 9 6

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 18/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3,9,1,4
1 6,8,2 6 4,5
2 2,6,8 7 9,2
3 3 8 9,8
4 1,7 9 2,4,5,7,4,4,0

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 11/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,2 5 0,9
1 1 6 0,5
2 4,9,5,5,9,6,1 7 9,4,9
3 4 8 0
4 0,1,5,5 9 4,8,1,9

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 04/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,4 5 8,3,9,4,0
1 4,3 6 5,1
2 3,4 7 7,9,7
3 1,8 8 5,3
4 1,6,9 9 7,3,8,8

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 26/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,3 5 1,3
1 9,4,2,6,4,0,9 6 4,3,2
2 - 7 0
3 4,0 8 0,2,2,7,3
4 6,7 9 8,1,6

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 19/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3,7,0,7,9,2,0
1 1,0,5,7 6 5,9,0
2 - 7 3,6,5
3 5,3,9,7 8 2,5
4 5 9 8,9,3

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 12/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,9,5
1 9 6 5,1,4,8,2,4
2 9,2 7 7,1
3 8 8 1,0
4 7,8,4,9,3,7,9 9 7,6,7