Loto Miền Bắc - Thứ 4, 01/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,4,0 5 3,5,5
1 - 6 1,8,5
2 1,8,6 7 1,4
3 5,7 8 5,7,8,6
4 3,9,3 9 7,5,6,1

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 24/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,9 5 9,0,9,4
1 0,9 6 0,6,7
2 9,0,6 7 9,8
3 0,0,8,9 8 3,7
4 5,9 9 5,6,9

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 17/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,2 5 9,0,7,1
1 7,8 6 3,3,0
2 2,1 7 7,7,8,7,4,8,7,9
3 1,5 8 2
4 4,1 9 3

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 10/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3 5 3,6
1 4,1,4,4,2 6 0,1,7,3,6,1
2 - 7 4
3 0,9,1,8,4 8 7
4 3,2,8 9 6,6

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 03/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,3,1,9 5 0
1 1 6 2
2 7 7 7,7,9,5
3 6,2,0,5,3,3 8 0,4
4 4,4,8 9 3,3,5,0

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 27/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,7,5 5 5,1,6
1 0,4,0 6 1,0,4,2,8
2 2 7 4,3,3,5
3 0,9 8 4,7
4 3,8 9 8,1

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 20/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,8,7,5 5 8,1,9
1 0,2,2 6 5,4,1,8,3
2 8 7 6,3
3 9,7 8 5,4,8
4 1,2,3 9 8