Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 22/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1,5,7,8
1 7,1 6 2
2 1,9 7 5,0,6,8
3 1,6,0 8 3
4 9,3,9,8,2 9 2,4,5,8

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 15/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,1 5 1,4
1 0,3 6 2
2 0,1,7,6,2,4 7 7,4,0
3 3,3,3 8 8,1,1,9,4
4 0 9 1,4

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 08/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,2,4,8,3,3,5,5 5 2,1,8,6
1 3 6 4
2 3 7 2,5,1
3 2 8 3,6
4 9,5 9 2,3,7,1

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 01/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,3 5 1,6,8,3
1 0,2 6 4,3,7,4,8
2 8,9 7 0
3 6,3 8 1,9,4,7
4 6,1 9 9,1,4

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 25/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,4,2 5 8,1,9,9,9
1 3,8 6 1
2 4,8,6 7 2,6
3 0,0,3,8 8 1,6
4 2,9,3 9 2,4

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 18/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8
1 5,2,0,4,3 6 8,7,9
2 5,8 7 6,5,0
3 3 8 7,0,8,2,9,4
4 9,0,0,9 9 5,2

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 11/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,1,7 5 4,0,9,7,3
1 0,8,5 6 1
2 2,0,4 7 6,8,8
3 8 8 5,7
4 2,7,4 9 9,7,9