Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 13/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4,9,8
1 6,4,3,3 6 9,9,2,0
2 9 7 6,2,1,8,1
3 6,5 8 5,6,8
4 7,6 9 5,9

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 06/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,8 5 3
1 1,0,9,9,2 6 7
2 9,1,9,7 7 7,1
3 2 8 0,9,1
4 7,3,5,0,9,6 9 6,7

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 30/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,3,0 5 8,9
1 2 6 8,4
2 7,2,5 7 9,6,7
3 4,0,0,3,5 8 6,2,6
4 1,8 9 7,2,1

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 23/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 -
1 5,7,3,9,2,1 6 -
2 8,3,7,2 7 6
3 2 8 8,0,1,5,6
4 8,8,4 9 5,8,8,8,7,2

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 16/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,9 5 6,2
1 6,5 6 3,5,9,4
2 6,8,6 7 2
3 3,1,8,3,2,3 8 5,8,4,5
4 0 9 9,7

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 09/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,0,3 5 5,7,5,4
1 0,0,9 6 -
2 - 7 3,8,4
3 8,0,0,8 8 2,3,7,6
4 1,8,6,2 9 2,0

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 02/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 7,8
1 7,9,3,0,4,2 6 5,3
2 0,4,0,3 7 8,4,8,1
3 2,3,8 8 7,2,7
4 7 9 6