Loto Miền Bắc - Thứ 4, 23/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1
1 1,0,8,1 6 7,9,7,1,3
2 0,6 7 4
3 2,7,7,6,1,5 8 7,6
4 2,1,2 9 3,9

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 16/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,9,4,1
1 1,9,2 6 1
2 0,9,1 7 4
3 3,3,2 8 2,3,7,8,6
4 0,0,3 9 2,3,4,7

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 09/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2 5 -
1 9,1,6,0,4 6 8
2 7,0,3,4,0,4 7 9
3 7,3,3,6 8 9,8
4 0 9 3,3,0,7,0

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 02/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,2,0 5 8,8,9
1 - 6 6,6
2 1,6 7 5,0,4,1
3 9,6,0,3,7 8 9
4 8,6,2 9 4,1,8,5

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 26/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,0,8 5 7,8
1 4,6,6 6 8,7,4
2 4 7 -
3 5,1 8 2,1,6,3,6,8
4 8,2,8 9 7,5,6,1

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 19/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,1,9,5 5 6,2
1 3,6,1 6 1,7,0
2 9,2,9,6,9 7 5,0,6
3 7,9 8 -
4 8 9 2,1,5,6

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 12/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2,6,0
1 2,1,7 6 0,2,5
2 5,3,1 7 1,5,4
3 1,2,1 8 3,9
4 8,1,0,4 9 7,1