Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 18/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,2,4,8 5 8,3,9
1 7,3 6 9
2 0,5,1,3 7 7,8
3 8,8,5 8 4,6
4 9,1,9 9 7,5,4

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 11/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,6,8,7 5 3,9
1 3,7,0,7 6 7,5,0
2 0 7 5,7
3 0,5 8 0,9,3
4 8,1,4,0,1 9 1

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 04/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,9 5 1
1 4,2,6,4,4 6 3
2 6,1,7 7 9,1,5,1
3 4,9 8 8,0,8,0
4 6,3 9 5,5,7

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 28/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3,6 5 9,5,8,2
1 8,4,1 6 6,5,3,4,5
2 3,7,1 7 4,0
3 4 8 6,4
4 1,9,4 9 0

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 21/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 -
1 2,1,8,7 6 0
2 7 7 9,6,9
3 7,6,8 8 8,5,5,3,0,9,5
4 7,4 9 3,3,9,7,8

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 14/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,9
1 9,4 6 0,2,1,6
2 1,2 7 6,4,6,7,1
3 9,1,7,3,6 8 9,8,9
4 7 9 6,8,8

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 07/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 8,8,7,1
1 8,3 6 3
2 9,0,9,5,5,9,8,8 7 4
3 0,7 8 7,5,2
4 3 9 2,7,2,2