Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 30/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,9,6,5 5 9,5,9,8,5
1 2,4 6 3,7
2 1 7 6,9
3 9 8 0,2
4 9,0,3,9 9 5,3,5,4

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 23/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,3,4,7 5 4,2,7,1,6
1 5,7,5,9,1,0,4 6 3
2 3 7 4,5
3 8 8 7,7
4 - 9 6,6,0,3

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 16/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0,0 5 7,6,8
1 0,5 6 3,6
2 2,8,4,9 7 4,5,4,7
3 4,0 8 6,8
4 5,0,4 9 0,8

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 09/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,2,9 5 3,6
1 4 6 4,1,1,4
2 8 7 3,7,9,8,1,9,6
3 7 8 8,1,9,2,5,0
4 - 9 6,5

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 02/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,6 5 6,6,8
1 5,2,8 6 5,2,0,6
2 3,0 7 8,8,7,4
3 7 8 7,2,5
4 2,9,7 9 6,4

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 24/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6 5 4,0,1
1 3,9,1 6 0,3,8,5
2 1,3 7 0
3 8,4,7,7,5,1 8 9,0
4 9,1,1,6 9 -

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 17/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,4,4 5 6,7,3,0
1 7,2,0 6 8,5
2 1,3 7 0,7,8,7,0,0
3 5 8 9
4 9,1,2 9 0,2