Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 20/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8 5 0,9,1
1 9,1,9,3 6 5,3
2 4,0 7 2,2,6
3 9,3,2,7 8 5
4 1,8,4 9 7,7,6

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 13/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3,7,6,7 5 9,6,7,1
1 4,5,1 6 4,7
2 8,0 7 1,4
3 7,7 8 4
4 4,9,2,3,6 9 2

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 06/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 9
1 2,6,4,6,0 6 9
2 5,3,7,3 7 2,0,7
3 5,4,8 8 4,4,9
4 5,6,3,4,7 9 4

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 30/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,5,7,1,6 5 7,4
1 8,5,7,9,1 6 8,0,1
2 0,9,2 7 7
3 - 8 8,3,1
4 0,5,5 9 1,4

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 23/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3,1,2,4,7 5 1,2
1 2,2,5 6 9,0
2 4,9,6,7 7 5,4,6
3 5,5 8 4
4 4 9 1,6,4

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 16/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 9,3,4,5
1 3,0,9 6 8,0,3,1
2 2,3 7 9,4,3
3 0,9,8 8 -
4 1,0,8,9 9 7,0,6

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 09/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1 5 7,9
1 2,5,1,3 6 -
2 1,7,3,8,2 7 6,6,2
3 1,6,7,6,8 8 3,7
4 7 9 2,4,3