Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!
7YV 6YV 1YV
ĐB 57187
G.1 78389
G.2 22048 97259
G.3 52732 74432 78520 37561 79362 34726
G.4 9098 7108 4782 8427
G.5 6221 7757 7434 6080 8978 5680
G.6 961 015 023
G.7 61 90 69 18
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 9,7
1 5,8 6 1,2,1,1,9
2 0,6,7,1,3 7 8
3 2,2,4 8 7,9,2,0,0
4 8 9 8,0
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
G.8 21 25 46
G.7 078 870 598
G.6 6617 9865 1176 9554 7568 2574 8954 3126 3022
G.5 1356 5659 6989
G.4 13223 25016 50798 11406 00781 31582 24956 69233 06193 79286 92431 03807 74393 44469 08855 16127 30153 31873 67042 45228 36209
G.3 22082 69161 12908 59382 83575 07640
G.2 51638 08027 60373
G.1 22039 90749 40779
DB6 830638 578104 921924
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 6 7,8,4 9
1 7,6 - -
2 1,3 5,7 6,2,7,8,4
3 8,9,8 3,1 -
4 - 9 6,2,0
5 6,6 4,9 4,5,3
6 5,1 8,9 -
7 8,6 0,4 3,5,3,9
8 1,2,2 6,2 9
9 8 3,3 8
Khánh Hòa Kon Tum
G.8 04 96
G.7 971 676
G.6 0512 9470 9096 3142 6667 7753
G.5 8028 0537
G.4 83952 12684 37176 46530 01048 72436 67580 24884 12599 20393 86604 85206 83956 10732
G.3 46923 11283 14877 53715
G.2 38389 75857
G.1 42898 25601
DB6 791661 654860
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 4 4,6,1
1 2 5
2 8,3 -
3 0,6 7,2
4 8 2
5 2 3,6,7
6 1 7,0
7 1,0,6 6,7
8 4,0,3,9 4
9 6,8 6,9,3