Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!
11XR 6XR 12XR
ĐB 37892
G.1 75605
G.2 98138 89024
G.3 34872 91330 26233 21487 30227 11062
G.4 7252 4977 2377 6603
G.5 4427 9295 9909 6106 9786 1773
G.6 065 825 851
G.7 80 28 67 58
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,3,9,6 5 2,1,8
1 - 6 2,5,7
2 4,7,7,5,8 7 2,7,7,3
3 8,0,3 8 7,6,0
4 - 9 2,5
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 96 82 56
G.7 116 194 590
G.6 5993 9374 4284 6041 0210 7770 6595 0240 0272
G.5 9055 7311 3907
G.4 46505 45763 33850 13035 08698 82242 93503 56247 00829 15283 43019 17331 89422 26678 92153 38986 11654 22504 69161 53631 51427
G.3 86591 79462 69962 63902 49841 81347
G.2 35167 07913 40899
G.1 27038 28067 09396
DB6 999202 812160 096230
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5,3,2 2 7,4
1 6 0,1,9,3 -
2 - 9,2 7
3 5,8 1 1,0
4 2 1,7 0,1,7
5 5,0 - 6,3,4
6 3,2,7 2,7,0 1
7 4 0,8 2
8 4 2,3 6
9 6,3,8,1 4 0,5,9,6
Ninh Thuận Gia Lai
G.8 32 47
G.7 660 624
G.6 5780 2704 8782 1617 7256 1853
G.5 0654 8736
G.4 50867 75916 62518 94771 03110 35882 75117 98888 46112 63667 66091 91330 91232 13137
G.3 52500 74031 95646 22637
G.2 07173 75332
G.1 12112 04291
DB6 418005 992909
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4,0,5 9
1 6,8,0,7,2 7,2
2 - 4
3 2,1 6,0,2,7,7,2
4 - 7,6
5 4 6,3
6 0,7 7
7 1,3 -
8 0,2,2 8
9 - 1,1