10PR 11PR 14PR 1PR 7PR 9PR
ĐB 88000
G.1 06019
G.2 12893 98827
G.3 18211 96320 20202 98093 87179 00716
G.4 4137 2333 8323 6440
G.5 7233 6610 6890 5224 4289 6097
G.6 520 788 636
G.7 24 14 68 90
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2 5 -
1 9,1,6,0,4 6 8
2 7,0,3,4,0,4 7 9
3 7,3,3,6 8 9,8
4 0 9 3,3,0,7,0
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
G.8 02 85 94
G.7 169 124 848
G.6 1540 8731 2038 3187 4485 1115 2212 3491 3811
G.5 9541 4953 5015
G.4 07157 75653 71709 33796 73819 27747 96010 37014 22371 15885 11088 44625 87269 21959 12961 66932 32407 10472 79867 64824 81643
G.3 78896 37187 07329 43603 29219 53730
G.2 77240 18808 82713
G.1 65924 98126 51161
DB6 400686 564083 149826
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 2,9 3,8 7
1 9,0 5,4 2,1,5,9,3
2 4 4,5,9,6 4,6
3 1,8 - 2,0
4 0,1,7,0 - 8,3
5 7,3 3,9 -
6 9 9 1,7,1
7 - 1 2
8 7,6 5,7,5,5,8,3 -
9 6,6 - 4,1
Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 78 27
G.7 417 977
G.6 6267 3017 6953 0582 2036 0165
G.5 7708 1155
G.4 39134 90930 16946 40634 36261 29471 66260 92378 45146 11187 03270 28687 32674 97594
G.3 22942 80271 37874 23427
G.2 04810 79286
G.1 50847 97615
DB6 116920 006936
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 -
1 7,7,0 5
2 0 7,7
3 4,0,4 6,6
4 6,2,7 6
5 3 5
6 7,1,0 5
7 8,1,1 7,8,0,4,4
8 - 2,7,7,6
9 - 4