Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!
7ZG 11ZG 3ZG
ĐB 55076
G.1 95857
G.2 30076 21812
G.3 93192 70815 05021 45931 71559 83836
G.4 0047 6937 0027 7072
G.5 4383 7811 9536 4023 4208 3913
G.6 294 128 393
G.7 87 22 38 01
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1 5 7,9
1 2,5,1,3 6 -
2 1,7,3,8,2 7 6,6,2
3 1,6,7,6,8 8 3,7
4 7 9 2,4,3
Đồng Tháp TPHCM Cà Mau
G.8 36 18 86
G.7 425 769 906
G.6 8624 7195 9886 6851 9411 0765 5520 7121 5499
G.5 6580 0597 5982
G.4 80128 49821 15019 22032 88859 43750 09255 41410 19297 01057 60448 78321 43906 21183 71830 90806 16301 37352 10406 46065 98168
G.3 93411 19730 37216 73035 44480 47552
G.2 33143 55159 43614
G.1 86655 34996 67252
DB6 569600 232474 421374
Đầu Đồng Tháp TPHCM Cà Mau
0 0 6 6,6,1,6
1 9,1 8,1,0,6 4
2 5,4,8,1 1 0,1
3 6,2,0 5 0
4 3 8 -
5 9,0,5,5 1,7,9 2,2,2
6 - 9,5 5,8
7 - 4 4
8 6,0 3 6,2,0
9 5 7,7,6 9
Huế Phú Yên
G.8 87 06
G.7 694 338
G.6 4821 6668 6688 0056 4908 6054
G.5 2403 9825
G.4 63566 63479 38210 46828 56903 85702 42486 86249 79621 28177 48700 73348 27037 02269
G.3 96563 72713 65288 49359
G.2 91127 47547
G.1 82608 01495
DB6 250770 278719
Đầu Huế Phú Yên
0 3,3,2,8 6,8,0
1 0,3 9
2 1,8,7 5,1
3 - 8,7
4 - 9,8,7
5 - 6,4,9
6 8,6,3 9
7 9,0 7
8 7,8,6 8
9 4 5