Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!
7TL 10TL 4TL
ĐB 82182
G.1 68797
G.2 12518 28491
G.3 88892 99144 42486 82318 97756 62567
G.4 1784 5609 8270 4080
G.5 3437 3692 0524 6079 7520 3544
G.6 503 374 333
G.7 48 79 26 38
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3 5 6
1 8,8 6 7
2 4,0,6 7 0,9,4,9
3 7,3,8 8 2,6,4,0
4 4,4,8 9 7,1,2,2
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 88 18 68
G.7 731 544 598
G.6 8926 2629 8126 2831 9412 0645 1525 4132 2637
G.5 9988 3877 3372
G.4 68455 47038 27430 25657 79127 01389 08884 18290 85267 03871 84153 88080 75199 22861 08106 56136 17393 88270 39166 37516 26906
G.3 58888 61201 05402 97902 20283 42191
G.2 04594 27407 57998
G.1 22509 65659 78785
DB6 466648 531701 194873
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1,9 2,2,7,1 6,6
1 - 8,2 6
2 6,9,6,7 - 5
3 1,8,0 1 2,7,6
4 8 4,5 -
5 5,7 3,9 -
6 - 7,1 8,6
7 - 7,1 2,0,3
8 8,8,9,4,8 0 3,5
9 4 0,9 8,3,1,8
Ninh Thuận Gia Lai
G.8 17 92
G.7 181 720
G.6 7053 7572 4500 0857 6641 3970
G.5 3875 0858
G.4 90231 68549 05711 83668 58062 52129 97215 00423 76552 83137 21432 92848 18358 27659
G.3 21950 63814 35931 64042
G.2 19455 37324
G.1 99755 69531
DB6 563072 575992
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 0 -
1 7,1,5,4 -
2 9 0,3,4
3 1 7,2,1,1
4 9 1,8,2
5 3,0,5,5 7,8,2,8,9
6 8,2 -
7 2,5,2 0
8 1 -
9 - 2,2